Golden Gate Productions realiseert projecten betreffende nieuwe media. Door te spelen met communicatie ontstaat een duidelijke overdracht van de informatie. Een belangrijk doel hierbij is om te komen tot een nieuwe kijk en gebruik van het Internet zodat een verrijking ontstaat.

Golden Gate Productions heeft dit ook in haar naam en logo tot uitdrukking gebracht. De naam symboliseert de poort naar een rijkdom aan informatie. Het logo toont het naar boven halen van onbegrensde informatie.

Initiatiefnemers van de projecten zijn John-Gerard Janssen en Yvonne Rooding. Samen hebben ze aan de bron gestaan van diverse al gerealiseerde projecten. Dankzij hun aanvullende specialismen en brede visie komen ze tot verrassende resultaten op het gebied van visuele communicatie en functionaliteit waarbij kunst en speelse elementen bijdragen aan een totale performance.

Golden Gate Productions
Venlo - Nederland
Tel. 077 - 352 89 52

 

 

 

 

 
 
 

 


Copyright 1999-2009 by Golden Gate Productions, Venlo, the Netherlands.
All rights reserved.