Ontwerp van de VVV web-site

Deze web pagina's zijn ontworpen en gemaakt door Golden Gate Productions. Ook het onderhoud van deze pagina's wordt door Golden Gate Productions verzorgd.

Alle rechten zijn gereserveerd.

 
 

Rechten en eigendom van deze pagina's

Alle pagina's vallen onder de auteurswet en zijn eigendom van Golden Gate Productions of van de deelnemende personen, bedrijven en instituten.

De foto's van de spelers en de selectie die gebruikt zijn, zijn beschikbaar gesteld door Foto Kino Linders te Venlo. De eigendomsrechten van de originele foto's berusten bij Foto Kino Linders.

Alle overige foto's, illustraties en teksten (m.u.v. de teksten geschreven in het gastenboek) zijn ontworpen en gemaakt door Golden Gate Productions. De eigendomsrechten van deze onderdelen behoren toe aan Golden Gate Productions.

Alle foto's, illustraties en teksten zijn door Golden Gate Productions gedigitaliseerd en bewerkt voor de uiteindelijke web pagina's. De eigendomsrechten van de bewerkte foto's op de web-site zijn gezamelijk bezit van enerzijds de houders, makers of ontwerpers van de originelen (zoals hierboven vermeld) en anderzijds van Golden Gate Productions als bewerker.

Het gebruik van copieŽn van deze pagina's (of onderdelen ervan) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van:

Golden Gate Productions
Venlo

 
 
 
 

Copyright 1995-1999 by Golden Gate Productions, Venlo.
Photography by Photo Kino Linders, Venlo
and Martijn Kenis, Arcen.
All rights reserved.